på nett datalogikk 2 av 5 generator

eksempel:

klar